סמדר מהרצליה

רוצה לומר, תודה על האפשרות להיות וללמוד “לנשום”, לקחת אויר לעצמי. שעה בשבוע, שהיתה כולה...

סמדר מהרצליה